AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs i sin helhet av Upplands Väsby kommun. Väsbyhem äger och förvaltar cirka 4 400 lägenheter och cirka 30 500 kvm lokaler i Upplands Väsby.

Närhet och omtanke präglar Väsbyhems bostadsområden. I småstaden Upplands Väsby är det nära till allt. De flesta av våra bostadsområden ligger på gångavstånd till såväl centrum som buss-/tågstation samtidigt som naturen ligger runt.

Vi satsar på miljöarbete och är sedan 2009 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Redan från 1984, när Tryckerigruppen AB bildades, har en av våra stora kundgrupper varit bostadsföretag knutna till SABO. En av de mest trogna är AB Väsbyhem som liksom alla övriga bostadsföretag i Sverige genomgått en stor förändring sedan 1984. Tryckerigruppen har dock fortfarande ett förtroende att få leverera trycksaker till Väsbyhem och idag är det framförallt tidningen Våra Kvarter som vi trycker och distribuerar ut till hyresgästerna.