Bibelsällskapet

Svenska Bibelsällskapet bildades 1815 som en lekmannarörelse för att ge Sverige tillgång till Bibeln. Carl XVI Gustaf är bibelsällskapets beskyddare. Sedan 1947 är organisationen ekumenisk.

Svenska Bibelsällskapet är en del av en världsvid gemenskap av cirka 150 självständiga, nationella bibelsällskap förenade i United Bible Societies (UBS). Via UBS stödjer vi med hjälp av våra givare en rad internationella projekt som har att göra med bibelöversättning, bibelspridning, mission och humanitära insatser. Bibelsällskapet har 90-konto och samlar in pengar till bibelarbetet nationellt och internationellt. Dessa insamlingsbrev har vi förtroende att trycka som bilagor och logistiskt distribuera till utvalda bärare som i detta fallet är tidningar.