STF
Vi på STF vill få dig att upptäcka Sverige. Vi vet att det finns mycket mer att upptäcka vid sidan av vägen, lite längre in i skogen och lite högre upp på fjället. Detta har varit vår inställning alltsedan starten i Uppsala 1885. STF är en ideell medlemsorganisation med djupa rötter inom svensk natur- och kulturturism. Kunskapen om Sverige och det brinnande engagemanget för våra unika miljöer tillhör vårt arv att förvalta och förmedla vidare. Tryckerigruppen har haft glädjen att under de senaste åren fått leverera tidningsbilagor, foldrar, kuvert samt broschyrer och andra trycksaker som används i STF:s dagliga verksamheter.