Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Svenska Försvarsutbildningsförbundet är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som förenar många olika frivilliga verksamhetsområden under ett paraply. Med ca. 36.000 medlemmar är Försvarsutbildarna Sveriges ledande frivilliga försvarsorganisation. Vi har sedan i mitten av 1990-talet fungerat som totalleverantör på trycksaker till Försvarsutbildarna. Brevpapper, kuvert, informationsbroschyrer, årsredovisning men framförallt tidningen Försvarsutbildaren som vi numer även grafiskt formger.