Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Under 2015 har vi genomfört ett digert arbete med att ta fram en nya grafisk profil för Svenska Försvarsutbildningsförbundet. En profil som präglade den förändring som förbundet genomgått under den senaste tiden. Profilen skulle även ha en egen ”touch” och kännas modern för att attrahera ungdomar.
Fältartisterna
För att samordna sin grafiska profil och även marknadsföra sina tjänster har Fältartisterna valt att samarbeta med Tryckerigruppen. Tanken är att ta fram marknadsföringshjälpmedel både för den svenska och den internationella marknaden.
Svenska Bibelsällskapet
För att fira sina 200 år valde bl. a. Bibelsällskapet att ta fram och distribuera ett jubileumsutskick till kyrkor och samfund i Sverige. Till detta uppdrag anlitades Tryckerigruppen. Vi fick även uppdraget att tillverka och distribuera ett insamlingsbrev med jubileumstema som distribuerades till tidigare givare.
Sjövärnskåren
Fr. o. m. nr 2 av tidningen Sjövärnsposten har Tryckerigruppen avtalats att inte endast trycka och distribuera densamma, utan även framställa en helt ny modern layout. Vidare under året har samarbetet förstärkts och nu i början av 2016 ska ett resonemang rörande Sjövärnskårens grafiska profil starta.
Tidningen Vårt Försvar
Efter att vi under några år haft förtroendet att trycka och distribuera tidningen Vårt Försvar har Allmänna Försvarsföreningen valt att även skriva avtal med Tryckerigruppen för originalframställningen av tidningen. Under hösten 2013 har arbetat slutförts med att fastlägga den nya layoutmodell tidningen ska få i och med nr 1 2014. Vårt Försvar distribueras med 4 nummer per år.
Järfällahus AB
Järfällahus AB har givit Tryckerigruppen i uppdrag att framställa nya skyltar för sin galleria Postgången. Ett uppdrag som innebär förutom layoutarbete även tekniska lösningar samt slutligen tillverkning av såväl ljusskyltar som magnetskyltar. Allt i en utformning som innehåller Järfällahus alldeles nya företagsprofil.
Tidningen Reservofficeraren
Sommaren 2013 erbjöds Tryckerigruppen att överta layoutframställningen av tidningen Reservofficeraren. Fr o m nr 2, 2013, har vi dessutom glädjen att få trycka och distribuera tidningen och i och med det numret i en ny lauyoutmodell. Tidningen distribueras till Reservoffierarnas medlemmar med minst 4 nummer per år.

Tillbaka >>